Pircēja un Pārdevāja distances līgums

Interneta veikala www.biezaart.com distances līgums.

     Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.biezaart.com Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītiet šī līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem Jums ir iebildumi pret tiem  t.i., Jūs kādam vienam vai vairākiem punktiem nepiekrītiet, aicinām Jūs iepirkties klātienē.

     Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem: Pārdevēju: interneta veikala www.biezaart.com īpašnieku Austra Pence", reģistrācijas numurs 28099410119 un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu  interneta veikalā www.biezaart.com.

1. Par preces pasūtīšanu.

Preci jāpasūta Pārdevēja interneta veikalā www.biezaart.com. Pēc pasūtījuma veikšanas, automātiski Jūs saņemat rēķinu uz e-pastu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums - www.biezaart.com automātiskais rēķina apstiprinājums. Gadījumā, ja nav saņemts Pārdevēja automātiskais rēķina apstiprinājums - tas nozīmē, ka neesat līdz galam veikuši pasūtījumu.  Pēc automātiska rēķina saņemšanas Jums divu darba dienu laikā jāveic rēķina apmaksa ar bankas pārskaitījumu (bankā vai internetbankā). Pēc rēķina apmaksas saņemšanas Pārdevēja kontā, Pārdevējs ar Jums 24h laikā sazināsies un vienosies par piegādi vai saņemšanas laiku pie Pārdevēja. Preču cenas  interneta veikalā norādītas eiro. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no interneta veikala, sadaļā “Piegāde” izvēlētā.

1.1. Gadījumā, ja Prece netiek apmaksāta divu darba dienu laikā no pasūtījuma brīža, Pārdevējs patur tiesības pārdot Preci citam Pircējam bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.2. Ja Pircējs apmaksā pasūtījumu pēc norādītā termiņa un Pārdevējs ir izmantojis šajā līgumā 1.1. punktā minētās tiesības, tad Pārdevējs atgriež Pircējam iemaksāto naudu uz viņa norēķina kontu, ieturot maksu par pārskaitījuma veikšanu.

2. Preces  piegāde un saņemšana.

2.1 Prece tiek piegādāt 2-3 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā, gadījumā, ja esat izvēlējies piegādi uz Jūsu norādīto adresi. 

2.2 Gadījumā, ja esat izvēlējies Preci saņemt Pārdevēja adresē Silmaču ielā 6, Rīga, tad pēc Pasūtījuma apmaksas, Jums ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Preces saņemšanas laiku un dienu. Šajā gadījuma Jums ir jāizņem nopirktā prece divu nedēļu laikā no pirkuma apmaksas brīža.

2.3 Preces piegādes/saņemšanas veidi:

 Veids Cena Piezīmes
 Saņemšana Rīgā, Viskaļu ielā 36a  € 0 Jums ir jāizņem nopirktā prece divu nedēļu laikā no pirkuma apmaksas brīža
DPD Pick Up € 3.50 
 Omniva Pakomāts €5 
 Līdz 30 km no Rīgas € 15  
Ārpus Rīgas robežas no 31 līdz 60 km € 25
 Citi piegādes varianti  vienojoties ar Pārdejēju. Iespējams sūtīt arī ārpus Latvijas.

 3. Par preces neiespējamību piegādāt preces izpārdošanas iemesla dēļ.

Ja pasūtītā Prece ir beigusies noliktavā, par to Pircējs tiks brīdināts uz Pircēja norādīto e-pastu vai telefoniski, ne vēlāk kā 3 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas. Atlikumiem interneta veikalā ir informatīvs raksturs, tie tiek atjaunoti reizi 24h.

4. Atteikuma un preču atgriešanas kārtība.

Atteikuma Pieteikums - šeit

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu ,pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi : Rīga, Ak. M. Keldiša iela 30-20, LV-1021.

4.1. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādā Preci uz Pārdevēja norādīto adresi. Pārdevēja adresē- Rīga, Ak. M. Keldiša iela 30-20, LV-1021 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00). Atteikumu var iesniegt arī kopā ar Preci.

4.2. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

4.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

4.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, Preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:

4.4.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

4.4.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

4.5.Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu, ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

4.6. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atdot Preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu.

5. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

5.1. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties reālajam preču lielumam, formai un krāsai. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.

5.2. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu Preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja adresē – Rīga, Ak. M. Keldiša iela 30-20, LV-1021 (darbdienās no plkst.9.00 līdz 17.00) un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.3. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6. Tiesības atteikties no pasūtījuma.

6.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, gadījumā, ja no Pārdevējs nav piegādājis preci norādītos preces piegādes termiņus. Citos gadījumos Pircējam nav tiesības atteikties no veiktā pasūtījuma.

6.2. Gadījumā, kad  ar Pircēju nav iespējams sazināties telefoniski un/vai ar e-pasta starpniecību, vai arī Pircējs atsakās pieņemt pasūtījumu, kas bija piegādāts uz Pircēja norādīto adresi, tad šīs preces tiek glabātas Pārdevēja noliktavā vienu mēnesi un Pircējs var saņemt preci, iepriekš telefoniski sazinoties ar Pārdevēju un vienojoties par saņemšanas laiku,

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
7.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot  Pārdevēja e-pastu [email protected].

8. Datu apstrāde 

8.1 Pārdevējs ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar Preces (trauki, gleznas, rotas utt.) vai Pakalpojuma (meistarklases, pasākumi), tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot likmā noteiktos gadījumos, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.